Oferta biznesowa

Joga śmiechu jest niesamowicie atrakcyjną wielopoziomową metodą dla biznesu,. Bo może być zwykłym energizerem i ice-breakerem na konferencjach, może uczynić nudne szkolenie ekscytującym doświadczeniem, ale nie daje się zamknąć w jednej szufladce z napisem np. „integracja” czy „joga”.

Poziom I jogi śmiechu to korzyści dla zdrowia – buduje kapitał ludzki

redukcja stresu fizycznego, emocjonalnego oraz mentalnego i rozluźnienie napięć w ciele, dotlenienie i doenergetyzowanie – przy normalnym oddechu wymieniamy 1/3 pojemności płuc, śmiech jako najgłębszy rodzaj wydechu pozwala wymienić całą ich zawartość, poprawa nastroju i wzmocnienie radości m.in. poprzez pobudzenie wytwarzania endorfin

Poziom II: korzyści społeczne – śmiech zbliża ludzi – buduje kapitał społeczny

gdy możemy sobie pozwolić wspólnie na beztroski śmiech w zespole, łatwiej się rozmawia i współpracuje. Praktyka jogi śmiechu ułatwia nawiązywanie kontaktów i zwiększa naturalną łatwość uśmiechania się

Poziom III: korzyści rozwojowe – nowe kompetencje -buduje kapitał kreatywny

ułatwia uczenie się nowych rzeczy i zwiększa kreatywność, synchronizując półkule mózgowe. Ponadto, rozwija inteligencję emocjonalną, pozwala przejść przez różne wyzwania życiowe i zwiększa łatwość reagowania na nie śmiechem w miejsce gniewu.

Poziom IV: korzyści duchowe – wewnętrzny spokój – buduje kapitał duchowy

nasza moc i pogoda ducha stają się niezależne od czynników zewnętrznych. Każdy marzy o zawsze pogodnych i spokojnych pracownikach. A współczesna nauka ma pasujące tu kategorie inteligencji duchowej czyli zaufania i mocy, które pozwalają działać ze spokojem w sytuacjach wyzwań.

JAK WYGLĄDA SESJA JOGI ŚMIECHU?

1) Zaczynamy od ciekawego wprowadzenia i przedstawienia celu zajęć i zasad, które pozwolą uczestnikom skorzystać z zajęć w sposób optymalny.
2) Przechodzimy do sesji jogi śmiechu – serii ćwiczeń aktywizujących, rozciągających oraz tzw.„ćwiczeń śmiechowych”, które przeplatane są ćwiczeniami oddechowymi jogi, a także elementami spontanicznego tańca. W trakcie sesji panuje lekki klimat dziecięcej zabawy połączony z dbałością prowadzących o odpowiednią dynamikę zajęć.
3) Zajęcia kończymy łagodnym powrotem do chwili obecnej i wewnętrznej pogody duchawykorzystując ćwiczenia relaksacyjne.

Szczegółową ofertę dostosowujemy do Waszych potrzeb.

Jak dotąd kilkukrotnie zbadano wpływ jogi śmiechu na wyniki pracowników i środowisko firmy. Najpierw w 2006 roku Laughter Yoga International zleciła naukowcom z wiodącej indyjskiej organizacji badawczej przeprowadzenie badań na grupie 200 profesjonalistów z sektora IT w Bangalore aby sprawdzić wpływ jogi śmiechu na  poziom stresu. Przez 18 dni losowo wybrana połowa pracowników uczestniczyła w 7 treningach jogi śmiechu. Przed przystąpieniem do programu i po sesjach jogi śmiechu poddano ich testom psychologicznym, immunologicznym i fizjologicznym. Rezultaty studium z Bangalore okazały się bardzo pozytywne. W grupie, która uczestniczyła w treningu jogi śmiechu zaobserwowano znaczące spowolnienie tętna i ciśnienia w krwi, pozytywne emocje wzrosły średnio 17%, a negatywne spadły o 27%. Psycholodzy odnotowali także poprawę inteligencji emocjonalnej, aleksytymia czyli prowadząca do braku rozładowania napięć i niepokoju niezdolność do rozumienia lub nazywania i wyrażani emocji spadła o 9%.
Kolejne studium przeprowadzono w USA skupiając się na osobistej efektywności w miejscu pracy, rozumianej jako wiara pracownika we własne zdolności do organizacji i przeprowadzania działań prowadzących do określonego celu. Od tego przekonania zależą decyzje, jakie ludzie podejmują, ich wytrwałość w konfrontacji z przeszkodami, a także jak się czują zmierzając do realizacji celu i ich całościowe wyniki w miejscu pracy. Testy osobistej efektywności grupa pod przewodnictwem dr Heidi Beckman z Uniwersytetu Wisconsin, dr Nathana Regiera i Judy Young przeprowadziła na grupie 33 pracowników ośrodka zdrowia na tydzień przed rozpoczęciem programu jogi śmiechu, tydzień po jego zakończeniu i 60-90 dni od zakończenia. Joga śmiechu była prowadzona jedynie przez 15 minut dziennie w ciągu 14 dni w formie podstawowych ćwiczeń opracowanych przez doktora Katarię bez stosowania humoru.
Rezultaty okazała się niezwykle budujące z pozytywnymi zmianami we wszystkich badanych obszarach, takich jak zdolność do podejmowania decyzji, optymizm,empatia, pozytywne emocje czy społeczna identyfikacja z innymi pracownikami i firmą. Szczególnie warta uwagi jest trwałość zmiany, jaką spowodowały „krótkie interwencje śmiechu”, na kilka miesięcy po zakończeniu treningu śmiechu grupa pracowników wykazywała zwiększoną o 28% zdolność wykonywania zadań.
Wyniki badań są publicznie dostępne w języku angielskim tutaj.